IAA Serbian chapter

Strukovno udruženje IAA Serbian Chapter je posvećeno promovisanju slobode komercijalnih komunikacija uz poštovanje etičkih standarda struke. Asocijacija predstavlja interese svih disciplina u oblasti marketinških komunikacija – oglašivača, agencija i medijskih kompanija. Pored promocije slobode oglašavanja i jačanja profesionalnog pristupa i kulture oglašavanja, IAA je važan faktor u definisanju zakonskih i samoregulativnih akata. Budući da je srpski ogranak deo svetske mreže International Advertising Association, članstvo u njemu podrazumeva mogućnost razmene znanja, iskustava i tzv. dobre prakse. Asocijacija je inicijator više projekata koji su usmereni na podsticanje razvoja marketinške industrije u Srbiji u sferi edukacije, regulative i samoregulative, regrutacije mladih članova itd. Srpski ogranak IAA danas okuplja preko 100 punopravnih članova i oko 60 Mladih profesionalaca.

Misija

• Zastupanje interesa struke. Zaštita i razvoj komercijalnog govora sa jedne i slobodnog izbora potrošača sa druge strane

• Promocija struke. Promovisanje uloge i doprinosa komunikacija kao glavnog pokretača svih zdravih ekonomija i razvoja raznovrsnih i nezavisnih medija u otvorenom društvu

• Regulativa i samoregulativa. Iniciranje i snažna podrška procesu definisanja i primene samoregulacije u oblasti komunikacija

• Profesionalni razvoj. Preuzimanje vođstva u vrhunskom profesionalnom razvoju kroz obrazovanje i obuku za industriju marketinških komunikacija