Marketing leksikon

Sve profesije se međusobno razlikuju, ali ono što je zajedničko svima je jedinstvena terminologija, koju svaka od njih poseduje i koristi. Marketing je struka koju pre svega odlikuje velika upotreba stranih reči (tuđica), od kojih najveći deo potiče iz engleskog jezika. Terminologija koja se koristi često je potpuno nerazumljiva ljudima van struke, ali i studentima koji se odluče da upravo ova oblast bude njihov profesionalni poziv.

Vođena takvim saznanjem, ali i ličnim iskustvom većine članova, Sekcija mladih profesionalaca je 2013. godine prvo predložila, a onda i kreirala leksikon najčešće korišćenih pojmova u marketingu, u saradnji sa seniorskim delom Asocijacije. Formiran je tim, sastavljen akcioni plan i pozvane su sve relevantne institucije i kompanije da pomognu u njegovoj izradi. Marketing leksikon je 2014. godine zvanično lansiran, kada su u rad puštene beta verzija sajta i aplikacija za IOS i Android.

Cilj je da ovaj Leksikon bude od pomoći mladim ljudima da se lakše i brže snađu u dinamičnom marketinškom svetu, te da nastave sa njegovim korišćenjem tokom svoje profesionalne karijere; da doprinese boljem razumevanju ljudi u marketinškoj industriji, kao i iskusnim stručnjacima koji se mogu osloniti na Leksikon naročito prilikom mentorstva.

Kako su promene na tržištu postale intenzivnije, osetila se potreba za dopunom Leksikona, naročito online terminima pa je krajem 2017. godine Leksikon dopunjen sa oko 500, mahom termina iz tzv. digitala. Leksikon danas sadrži preko 1000 termina.

IAA Worldwide je prepoznao značaj postojanja ovakvog instrumenta za unapređenje znanja i od 2018. godine Leksikon je dobio i svoju globalnu funkciju.

Članovi tima koji su radili na projektu:

Aleksandra Petrović Andreja Milkić
Anđelka Radovanović
Anica Lapčević
Boris Simović
Ena Bošković
Irena Dautović
Ivan Živković
Ivana Savković
Jelena Ivanović
Jelena Simić
Jovana Radović
Ksenija Rakić
Maja Obradović
Marija Stevanović
Maša Drašković
Miloš Arsić
Mirko Bunčić
Nataša Ćurčić
Sanja Nikolić
Tamara Radulescu
Tamara Bojković
Tijana Čolić